Konstantins lovgivning om frigivelse af slaver med kirkens velsignelse, 321

Efter at have konsolideret sin magt i 312 udstedte kejser Konstantin Den Store en række love, der gav den kristne kirke en række rettigheder. Konstantin gjorde det lettere at frigive slaver og i forlængelse heraf tildeltes kirken ret til at forestå frigivelser. Enhver, der med kirkens velsignelse blev frigivet, modtog således fuld romersk borgerret. Desuden skulle det være tilladt at frigive slaver på søndage. Konstantins love blev senere optaget i den romerske lovsamling Codex Theodosianus. [Læs / udskriv som PDF]


[18. april, 321:] Enhver person, som med fromme hensigter og i kirkens skød, giver velfortjent frihed til deres slaver, skal opfattes som om, de har givet den med samme retsvirkning, som den romerske borgerret med dens ophøjede bestemmelser normalt tillod. Men det behager os [kejseren], at denne velgerning kun skal gives til personer, som udfører den i overværelse af en biskop (1). For lægfolk føjer vi yderligere det privilegium, at når de frigiver deres egne slaver, skal disse ikke blot kunne siges at have fået fuld glæde af en sådan frihed, når de frigiver overfor kirken og i en religiøs forsamling, men også når de frigiver efter testamente eller når de giver instrukser herom i hvilken som helst anden form. I overensstemmelse hermed effektueres en sådan frigivelse på den samme dag.

[3. juli, 321:] Ligesom det forekom højst upassende, at Solens dag (2), som fejres så højtideligt, blev optaget af diskussioner i retten og af ødelæggende kontroverser mellem stridende parter, således er det nu befrugtende og til gavn for de handlinger, som man især ønsker gennemført på denne dag. Derfor skal det stå alle frit at frigive [slaver] på festdage og alle formaliteter, som angår sådanne sager, skal ikke være forbudt.

 

Codex Thedosianus; 4.7.1; 2.8.1. Oversættelse P. Ørsted: Arven fra Rom. Kbh. (2000), s.72

(1) Konstantin havde allerede tidligere (8. juni, 316) udstedt en lov (CI 1.13.1), der muliggjorde frigivelse af slaver i en biskops påsyn.
(2) Dvs. søndag

 

 

 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | MYTEDRAB | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD