TEKST 63: Al-Muqadassi: Om malikitisk dogmatisme i Andalusien

Den muslimske geograf al-Muqadassi (946-991), der foretog en række rejser i Middelhavsregionen og i de muslimsk beherskede lande. Ud fra sine optegnelser forfattede han bl.a. værket ”Den skønneste opdeling af kundskab om landene” (Aḥsan al-taqāsim fī maʿrifat al-aqālīm), hvorfra nedenstående citat stammer [Læs / udskriv som PDF]:


Muslimerne erklærer her [i Andalusien]: Vi kender ikke til andet end Guds Bog [Koranen] og muwatta’en af Malik (1). Skulle de opdage en hanafit eller en shafi’it (2), udviser de ham, men hvis de afslører en mu’tazilit (3) eller en shia-muslim eller en eller anden heterodoks som disse, kan de finde på at dræbe ham.J. M. Rosenløv: Kalifatet – Dets ekspansion og det muslimske herredømme i Palæstina og Syrien (2014)

Al-Muqadassi: The Best Divisions for Knowledge of the Regions. Eng. overs. B. Collins, Reading 2001, s.195]

(1) Muwatta’en: Kitab al-muwatta: ’Den fremkommelige vej’ – en af de ældst bevarede islamiske lovtekster udarbejdet af Malik ibn Anas (ca. 716-795), grundlæggeren af den malikitiske retsskole.
(2) Dvs. medlemmer af to af de andre store sunni-muslimske retsskoler – den hanafittiske og den shafi’itiske retskole
(3) Dvs. en tilhænger af den mu’tazilitiske teologi, der bl.a. lagde vægt på filosofien og den menneskelige fornuft som erkendelsesvej.
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD