TEKST 13: Johannes af Nikiou om muslimernes hærgen i Ægypten og Palæstina i 640’erne

Johannes af Nikiou var i slutningen af 600-tallet koptisk biskop i det nordlige Ægypten og krønikeskriver. Hans verdenskrønike behandler begivenheder fra verdens skabelse til muslimernes erobring af Ægypten. Hans krønike var oprindeligt skrevet på græsk (med koptiske passager), men overleveredes kun i en arabisk oversættelse, der senere blev oversat til oldetiopisk (ge’ez), som de nyere oversættelser bygger på. [Læs / udskriv som PDF]


Så ankom muslimerne (1) til Nikiou (2). Der var ikke en eneste soldat til at modstå dem. De indtog byen og slagtede alle de mødte på gaden og i kirkerne - mænd, kvinder og børn, idet de ikke skånede nogen. Så drog de til andre steder, plyndrede og dræbte alle de indbyggere de fandt. I byen Sa (3) overrumplede de Esqutaos (4) og hans mænd, og generalen fra Theodore-stammen, der var skjult i vinmarkerne, og de dræbte dem. Men lad os nu ikke sige mere, for det er umuligt at beskrive de rædsler, som muslimerne begik, da de besatte øen Nikiou, søndag, den attende i måneden Guenbot (5), i det femtende år af månens cyklus, samt de forfærdelige scener, der fandt sted i Cæsarea (6) i Palæstina.

 

J. M. Rosenløv: Kalifatet – Dets ekspansion og det muslimske herredømme i Palæstina og Syrien (2014)

Fra Chronique de Jean, Évêque de Nikiou. Texte Éthiopien publié et traduit par H. Zotenberg, Paris 1883, (kap. 118) s.448f.. Her efter B. Ye’or: The Decline of Eastern Christianity under Islam. From Jihad to Dhimmitude, Cranbury 1996, s.271.

(1) Muslimer: Zotenberg oversætter ”les musulmans”. Andre steder anvendes begrebet ”ismaelitter” i teksten, hvilket var en af de ældre kristne betegnelser for muslimer. Anvendelsen af begrebet ”muslimer” kan have fundet vej ind i teksten via den arabiske overlevering.
(2) Nikiou eller Nikiu: ø/by i det nordlige Ægypten
(3) Sa: byen Sais i Ægypten
(4) Esqutaos: Ægyptisk leder
(5) Guenbot: den niende måned i den oldetiopiske kalender.
(6) Cæsarea: by i Palæstina
 

 

FORSIDE | INFORMATION | ABONNEMENT | KILDEARKIVER | UDGIVELSER | ANDRE TILBUD